Wettelijk

Deze website is eigendom van Dome VOF.

Adres maatschappelijk zetel: Heemstraat 16, 3560 Beringen

Telefoon: 011/42 87 74

Ondernemingsnummer: BTW BE 0711 928 035

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Dome VOF of rechthoudende derden.

De informatie op de website kan niet als professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Ondanks grote inspanningen geleverd door Dome VOF kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal Dome VOF de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten, maar Dome VOF kan kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Eventuele onjuistheden kunnen doorgegeven worden aan de beheerder van deze site.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Dome VOF geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website inclusief schade aan apparatuur ten gevolge van directe of indirecte programmatuur van deze site.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Eveneens heeft Dome VOF geen zeggenschap over de inhoud van deze sites en kan Dome VOF hier dan ook niet aansprakelijk voor gesteld worden.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Beringen bevoegd.

Dome VOF behoudt zich steeds het recht voor om – zonder opgave van redenen – bestellingen te weigeren, of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals (niet limitatief) bij grote orders, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders.